Smaragden

Välkommen!

Smaragden kommer att avveckla sin verksamhet under vårterminen, så att sista verksamhetsdag blir fritids v 31, så v 32 börjar man på sina nya skolenheter.

Vi har fått ett stort intresse för vår andra skola som ligger i Norra Håslöv, och kommer att hålla en öppen visning torsdagen den 16/2 mellan 16-18. Då är ni hjärtligt välkomna, och gärna tillsammans med era barn!

www.haslovsbyaskola.nu

Vid tillräckligt stort intresse kommer vi att ordna transport mellan Pilbågen som utgångspunkt, och till och från Håslövs byaskola.

/ Maria, skolchef.

Öppettider: 6.30-18.00    http://pilbagensforskola.se      

 På Pilbågen (som är vår förskola se länk) 6.30 fram till transport ca 7.30 till skolan som börjar 8.00 (egen buss), stänger 17.00 på skolan, vid hämtning efter 17.00 sammanslagning på Pilbågen igen fram till kl 18.00. Transport för omsorg efter 17,  går ca 16.00 till Pilbågen efter överenskommelse.

Vi har plats  för elever i alla åldrar från 5 års upp till årskurs 6. Välkommen att se/besöka Svedalas alternativ för dig som gör ett aktivt skolval för ditt barn! Vid köbildning till Smaragden tas, 1. syskonförtur, 2. ködatum, 3. geografiskt område i beaktning för intag.  Intag för elever sker fortlöpande under året i mån av plats, F-klass barn tas in enda in till skolstarten i augusti, välkomna!

Vi har obligatorisk överlämning från den gamla skolan om man byter till oss (gäller ej blivande F-klass barn), vilket vi gör innan vi erbjuder plats. Det är för att vi ska stå rustade och kunna erbjuda eleven det stöd och hjälp den behöver, så att den skall komma in i Smaragdens skolarbete så fort som möjligt.

Smaragden, en Bifrostinspirerad grundskola i Svedala. (Läs mer från våra artiklar under fliken ”en liten inblick”)
Vi utgår från elevens egen kunskapsutveckling, vilket gör att man skapar grupper efter elevernas nivå och behov så att de når så långt som möjligt. Det finns tre grupperingar F-1, 2-3 samt 4-6, detta är dock helt beroende av elevantal. Därför kan vissa år endast bestå av två grupperingar F-3, samt 3-6.

Våra framgångsfaktorer är bl.a.:

  • engagerade och välutbildade lärare med hög behörighethög måluppfyllelse ( NP, statistik, mottagande skolor etc)
  • små undervisningsgrupper, cirka 15-20 elever max/grupp
  • hög personaltäthet
  • individuell utveckling av varje enskild elev, vilket följs upp varje vecka och utvärderas tillsammans med sin lärare genom bl.a. skoldagbok, kunskapsblommor
  • läxhjälp varje vecka av behöriga lärare
  • tät föräldrakontakt
  • god värdegrund och barnsyn, vilket genomsyrar all personal
  • kostnadsfritt fritidshem, vilket låter alla få möjlighet att vistas fritt och utvecklas även i den skolformen under vägledning av fritidshemspersonal
  • svensk husmanskost tillagat från grunden (gäller även specialkost)

 

Vill ni veta mer om vår verksamhet är ni välkomna att kontakta oss så bokar vi ett besök eller skickar mer information till er.

Varmt välkomna!

Rektor Mia Ylinen  0735-181498

 

 

Deciding on choosing tapjoy as a most important mobile ad platform to monetize your mobile app? Read our truthful overview 1st!

En bifrost – inspirerad skola i Svedala