Kvalitetsarbete

Årsrytm angående Smaragdens kvalitetsarbete!

Vår årsrytm förenar nationella mål, lokala mål och våra prioriterade fokusområden, och fungerar som en checklista för grundskola / fritidshem och personal / rektor / huvudman. Med vårt årshjul har vi alla viktiga instruktioner nära till hands som också ligger i Google drive, och som vi följer cykliskt år efter år.

Årshjulet är resultatet av ett gemensamt arbete. Filosofin har https://argumentativeessay.net/ varit att bygga en ny gemensam årsrytm tillsammans med alla våra funktioner i skolan/fritidshemmet, så att vi kan följa och se en röd tråd i vårt gemensamma utvecklingsarbete.

Verksamheterna följer en årsrytm som är uppdelat   i två halvårs utvärderingar (halv/helårsutvärdering). I varje halvår arbetar vi enligt

a) underlag

b) analys och

c) återkoppling som resulterar i en verksamhetsberättelse av rektor och en sammanfattning av året av huvudman.

Vissa givna frågeställningar finns att ta ställning till som är framarbetade av rektor/huvudman inför personalens utvärdering.

Då vi alltid har en analysdag, har personalen möjlighet att genom kollegialt lärande analysera vissa orsaker/verkan med alla sina kolleger, rektor samt huvudman. Då vi alla https://example-essays.com/ tycker att denna dag är så oerhört viktig för oss, så har vi valt att alltid ta denna på en stängningsdag, så att vi får med oss all personal.

Verksamheterna följer upp, analyserar och identifierar förbättringsområden och redovisar i första hand för rektor. Därefter sammanställs och analyseras den först av den aktuella personalen, sedan rektor och huvudman, i nämnd ordning.

Detta bildar en god överblick av året som ligger till grund för vår planering som vi har de första veckorna i augusti, innan eleverna börjar. På detta sätt får alla nivåer en gemensam kompass och syn, på vad som ska åstadkommas i verksamheterna, och vad som ska utvecklas framöver.

En bifrost – inspirerad skola i Svedala