IMG_0419

Fritidsverksamhet

Nytt för 2016:

Vårt fritidshem är kostnadsfritt 10 månader av 12. Man betalar för halva juni och hela juli, samt halva aug. Är eleven ledig 4 sammanhållande veckor (exempelvis under juli) dras en månad bort (840kr), annars betalar man 840×2 per barn oavsett hur många barn man har, alltså ingen syskonrabatt. Här går vi efter inlämnat sommarschema, ej faktiskt utnyttjad tid.

Fritids öppettider 6.30-18.00:

Vi har sammanslagning på Pilbågen mellan 6.30-7.30 då även frukost erbjuds. De barn som finns där transporteras till skolan med vår skolbuss. På Smaragden öppnar vi med utefritids mellan 7.30-8.00. På eftermiddagen är det samma sak, vi har sammanslagning mellan kl 16.15-18.00 på Pilbågen då frukt äts, vi sköter transporten.

Mellanmål:

Vi följer gällande rekommendationer, vi serveras således fil/yoghurt, puffar, smörgås med minst två sorters pålägg, samt mjölk/vatten. Ibland gör vi såklart också det lilla  extra med korvgrillning, varma mackor etc.

Närvarokoll:

Elever eller dess vårdnadshavare stryker sig på närvarolistan i hallen när de går hem/blir hämtade. Vid utefritids finns oftast listan ute hos någon av personalen. Det är viktigt att denna lista uppdateras så att den är aktuell vid brand, eller vid överflyttning till Pilbågen etc. Här kan man även skriva kort info till personalen, ”hämtas kl 14″ eller ”går med Lisa hem” etc

Pedagogisk beskrivning av verksamheten
Fritidsverksamheten integreras med förskoleklassens verksamhet och skolverksamheten, samt i viss mån femårsverksamheten. Detta innebär att fritidsverksamheten ska vara ett komplement för att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidsverksamheten ska utgå från varje individs intressen, behov och förutsättningar för att träna allsidiga kontakter och social gemenskap. Vi arbetar med individen och gruppen under hela dagen i en nära pedagogisk relation och i en stimulerade lärmiljö. Vi ser varje individ utifrån kunskapsutveckling, personlig utveckling och lärande.

Mål för fritidsverksamheten
- Barnen ska vara trygga och trivas
- Vi ska stimulera deras utveckling och lärande
- Skapa en god arbetsmiljö för alla i verksamheten
- En förlängning av skoldagen, dvs att dagen skall upplevas som en helhet

Aktiviteter
Efter rasten finns det ett antal olika aktiviteter att välja mellan, vilka redovisas på tavlan i hallen. Ibland kan eleverna välja och ibland är det gemensamma aktiviteter för alla.

Lokaler och utemiljö
Fritidshemmet befinner sig i samma lokaler som skolverksamheten. Vi har en stor skolgård som vi utnyttjar, vi går till närliggande skogsområden (Västerkulla) ibland på loven, och lekplatser och andra roliga platser i närområdet.

Övergång och samverkan
Vi ser hela barnet under hela dagen vilket innebär att det är en tät kommunikation mellan pedagogerna om vad som händer i de olika verksamheterna. Det är även samma pedagoger som arbetar på fritidsverksamheten som i skolverksamheten/femårsverksamheten, vilket skapar naturliga övergångar för eleverna både kunskapsmässigt och socialt. Fritidspedagogerna är viktiga i elevhälsoarbetet.

FRITIDSHEMMETS DAG TISDAGEN DEN 10 MAJ KL 14:00 -16:30

Aktiviteter under eftermiddagen kommer att vara följande
- Två stycken tipsrundor, en lättare och en svårare.
- Två stycken pysselstationer, ansiktsavritning och vårpyssel
- Fikastation, barnens kakor, kaffe och saft

Medan ni går tipsrundan kan ni fika med en kopp kaffe eller en kaka. Sätt er gärna på Smaragdens skolgård och pyssla med era barn medan de och dricker något kallt.
Hoppas att får se många vuxna denna eftermiddag.

Med vänlig hälsning Fritidspersonalen

PLANERING

Vecka 23

 

 

 

 

 

Måndag

Nationaldagen

Nationaldagen

 

Tisdag

pussel

Farfars byxor

 

Onsdag

sällskapsspel

tipspromenad

 

Torsdag

sommarkrans

viskleken

 

Fredag

Städa skolan

Städa skolan

 

Vecka 22

 

 

 

 

 

Måndag

Utefritids

Fin fem fel

 

Tisdag

Pyssla med toarullar

brändboll

 

Onsdag

sällskapsspel

tipspromenad

 

Torsdag

Fixa inför grillkvällen

Fixa inför grillkvällen

 

Fredag

film

stafett

 

Vecka 18

 

 

 

 

syfte

 

Måndag 2/5

läxhjälp

Luffarschack

Under hökens vingar

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 3/5

bakning

Göra fint på skolgarden

(måla grillarna)

Sällskapsspel

 

Genom att spela spel tränar barnen bl.a. socialt samspel, matte, logistiskt tänkande, vänta på sin tur, koncentration och finmotorik.

 

Onsdag 4/5

bakning

Memory spel

Valfri pyssel

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Torsdag 5/5

Fritids stängt

 

Fritids stängt

 

Fredag 6/5

Fritids stängt

Fritids stängt

  

Vecka 17

 

 

 

 

syfte

 

Måndag 25/4

läxhjälp

utefritids

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 26/4

Dekorera skolgården

Dekorera skolgården

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Onsdag 27/4

Dekorera skolgården

sällskapspel

Genom att spela spel tränar barnen bl.a. socialt samspel, matte, logistiskt tänkande, vänta på sin tur, koncentration och finmotorik.

 

Torsdag 28/4

tipsrunda

sagostund

Genom att lyssna på högläsning utvecklar barnen sitt språk. Barnen får möjlighet att kommunicera och knyta an till erfarenhet genom sagoläsning.

 

Fredag 29/4

Fri målning på stafflierna

Måla på planket

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Vecka 16

 

 

 

 

syfte

 

Måndag 18/4

läxhjälp

utefritids

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 19/4

Tema kroppen

Tema kroppen

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Onsdag 20/4

Rita gissa spring lek

sällskapspel

Genom att spela spel tränar barnen bl.a. socialt samspel, matte, logistiskt tänkande, vänta på sin tur, koncentration och finmotorik.

 

Torsdag 21/4

Göra fint på skolgården

 

Gör fint på skolgården

 

Fredag 22/4

måla

Måla på planket

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

Vecka 15

 

 

 

 

syfte

 

Måndag 11/4

Utefritids

Utefritids

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 12/4

Sällskapsspel (veckans spel: fyra i råd, kalaha)

Sällskapslekar

Genom att spela spel tränar barnen bl.a. socialt samspel, matte, logistiskt tänkande, vänta på sin tur, koncentration och finmotorik.

 

Onsdag 13/4

pyssel pärplattor

fotboll

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Torsdag 14/4

Sagostund

Charader

Tipspromenad

Med samarbetslekar lär sig barnen att samarbeta och lära känna varandra. Genom att lyssna på högläsning utvecklar barnen sitt språk. Barnen får möjlighet att kommunicera och knyta an till erfarenheter genom sagoläsning.

 

Fredag 15/4

valfripyssel

frilek

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Vecka 14

 

 

 

 

syfte

 

Måndag 4/4

Utefritids

Utefritids

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 5/4

Sällskapsspel (veckans spel: pussel, UNO, True or false)

Tävlingar

Sällskapslekar

Genom att spela spel tränar barnen bl.a. socialt samspel, matte, logistiskt tänkande, vänta på sin tur, koncentration och finmotorik.

 

Onsdag 6/4

pyssel (tecknade serier)

Hoppa twist

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Torsdag 7/4

Samarbetslekar

Sagostund

Charader

Tipspromenad

Med samarbetslekar lär sig barnen att samarbeta och lära känna varandra. Genom att lyssna på högläsning utvecklar barnen sitt språk. Barnen får möjlighet att kommunicera och knyta an till erfarenheter genom sagoläsning.

 

Fredag 8/4

film

frilek

Filmvisning på fritidshemmet skapar interaktion och gemenskap. Barnen utvecklas språklig genom att med sina kompisar (spontant) diskutera och reflektera över det som händer.

Vecka 13

 

 

syfte

 

Måndag 28/3

påsklov

påsklov

 

Tisdag 29/3

Vårpyssel

Sagostund (utklädningsrum)

Dans – just dance

Kaplastavar bygge – tävling

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

Röris och dans stimulerar kroppsuppfattning. Barnen ska känna glädje att röra på sig och att vara aktiva i rörelse med andra.

 

Onsdag 30/3

vårpyssel

Bingo lotto

fotboll

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Torsdag 31/3

Vårpyssel

Sälskapsspel (veckans spel: 4 i råd, memo)

Tipsrunda om våren

I bild och form får barnen testa olika tekniker och material i sitt skapande. Barnen får upptäcka olika sätt man kan uttrycka sig. Genom att spela spel tränar barnen bl.a. socialt samspel, matte, logistiskt tänkande, vänta på sin tur, koncentration och finmotorik.

 

Fredag 1/4

Fritidsråd

Fri pyssel

bandy

Fritidsråd har vi för att barnen ska ha mer inflytande, demokrati och kunna vara med och påverka sin fritid.

 

Vecka 12 påsklov

 

 

 

 

syfte

 

Måndag 21/3

påskpyssel

frilek

.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 22/3

påskpyssel

Tävlingar

(rulla ägg, stafett med ägg)

Med samarbetslekar lär sig barnen att samarbeta och lära känna varandra.

 

Onsdag 23/3

bakning

Påsksagor på Svedala biblioteket

Genom att lyssna på högläsning utvecklar barnen sitt språk. Barnen får möjlighet att kommunicera och knyta an till erfarenheter genom sagoläsning.

 

Torsdag 24/3

påskskattjakt

Tipspromenad om påsken

 

Fredag 25/3

långfredag

långfredag

vecka 11

konstruera

rörelse

syfte

 

Måndag 14/3

                     Utefritids – frilek

utelek

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 15/3

påskpyssel

påsktävling

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Onsdag 16/3

påskpyssel

bandy

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

 

Torsdag 17/3

påskpyssel

Tipsrunda om påsk utomhus

I bild och form får barnen testa olika tekniker och material i sitt skapande. Barnen får upptäcka olika sätt man kan uttrycka sig.

 

 

 

inne

ute

syfte

 

Måndag 29/2

 Utefritids – frilek

utelek

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 1/3

Glasspinnar bygge

Slöjd med Henrik

bowling

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Onsdag 2/3

Sjöhäst projekt

Glasspinnar bygge fortsätning

Bingo lotto

fotboll

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Torsdag 3/3

Handmålning

Foto ram

Dans (Marta)

I bild och form får barnen testa olika tekniker och material i sitt skapande. Barnen får upptäcka olika sätt man kan uttrycka sig.

Röris och dans stimulerar kroppsuppfattning. Barnen ska känna glädje att röra på sig och att vara aktiva i rörelse med andra.

 

Fredag 4/3

Fritidsråd

Fri pyssel

Skattjakt

Sällskapspel

Genom att spela spel tränar barnen bl.a. socialt samspel, matte, logistiskt tänkande, vänta på sin tur, koncentration och finmotorik.

Fritidsråd har vi för att barnen ska ha mer inflytande, demokrati och kunna vara med och påverka sin fritid.

 

inne

ute

syfte

 

Måndag 15/2

Utefritids – frilek

utelek

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 16/2

Film (Oceans)

Slöjd med Henrik

frilek

Filmvisning på fritidshemmet skapar interaktion och gemenskap. Barnen utvecklas språklig genom att med sina kompisar (spontant) diskutera och reflektera över det som händer.

 

Onsdag 17/2

Bläckfisk

Akvarier

Haj

Ostron pärlor

 

fotboll

1

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

I bild och form får barnen testa olika tekniker och material i sitt skapande. Barnen får upptäcka olika sätt man kan uttrycka sig.

 

Torsdag 18/2

Handmålning (krabba)

Sjöhäst

Dans

I bild och form får barnen testa olika tekniker och material i sitt skapande. Barnen får upptäcka olika sätt man kan uttrycka sig.

Röris och dans stimulerar kroppsuppfattning. Barnen ska känna glädje att röra på sig och att vara aktiva i rörelse med andra.

 

Fredag 19/2

Fritidsråd

 bingolotto

 Hopprep

För att barnen ska ha mer inflytande, demokrati och kunna vara med och påverka sin fritid.

 

vecka 6

inne

ute

syfte

 

Måndag 8/2

                  Utefritids – frilek

utelek

Syftet med utelek är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Med frileken vill vi att barnen själva ska ta initiativ och vara kreativa till att aktivera sig med det de är intresserade av att göra. De tränar sin självständighet och de kan påverka sin vardag utifrån egna val och aktiviteter.

 

Tisdag 9/2

Kartong bygge (bilar, hus)

Slöjd med Henrik

Röris/fritidsgympa

Röris stimulerar kroppsuppfattning. Barnen ska känna glädje att röra på sig och att vara aktiva i rörelse med andra.

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Onsdag 10/2

Kartong bygge (bilar, hus)

Skor av kartong

bandy

I teknik får barnen testa olika sätt att bygga och konstruera olika objekt. Barnen tränar samarbete och övar på kritiskt tänkande och problemlösning.

 

Torsdag 11/2

Alla hjärtans dag pyssel

Dans

I bild och form får barnen testa olika tekniker och material i sitt skapande. Barnen får upptäcka olika sätt man kan uttrycka sig.

Röris och dans stimulerar kroppsuppfattning. Barnen ska känna glädje att röra på sig och att vara aktiva i rörelse med andra.

 

Fredag 12/2

Alla hjärtans dag pyssel

Alla hjärtans dag tipsrunda

I bild och form får barnen testa olika tekniker och material i sitt skapande. Barnen får upptäcka olika sätt man kan uttrycka sig.

 

En bifrost – inspirerad skola i Svedala