IMG_0640

Pedagogik

På Smaragden arbetar vi efter en pedagogisk metod som är inspirerad av Bifrostskolan i danska Herning. Det centrala i pedagogiken är att förena känsla och förnuft. Målet är att ge barnen kunskap och förståelse om omvärlden och ge dem mod och vilja att förbättra den.

Förutom att de självklart ska uppnå målen i läroplanen som i alla svenska skolor. Där skiljer vi oss inte. Vi har även Nationella prov i årskurs 3 och 6, samt betyg för år 6.

Vi arbetar även tematiskt. Några exempel på teman som vi har haft under åren är Ikaros, Gustav III, Animal Farm, Leonardo da Vinci och Kristina från Duvemåla och Flyg och Robotar samt allra senast Atlantis.

Varje tema startar i en gemensam upplevelse. Upplevelsen kan till exempel vara en utställning, ett studiebesök, ett drama, en film eller en bok. Utifrån varje upplevelse kommer vi tillsammans med barnen fram till innehållet i de olika delteman som vi sedan arbetar vidare med.

En bifrost – inspirerad skola i Svedala