Vision eller ett mål att faktiskt uppnå?

Bifrostskolans och Smaragdens vision är att skapa en mötesplats där barnen ges möjlighet att uppleva, utvecklas och lära för livet. Smaragdens strävar efter att all undervisning ska byggas på elevens lust och nyfikenhet.

Vi vill att:

• eleven ska få hjälp att bygga upp en självkänsla, lära sig att tro på sig själv, att få självtillit och självinsikt genom samarbete och samlärande.
• eleven ska få en bild av sina kompetenser och känna till både sina starka och svaga sidor.
• eleven ska förstå meningen i skolarbetet.
• eleven ska våga säga vad den tycker, vara beredd på att lyssna på andra, våga ta ställning, aktivt formulera sina synpunkter i samspel med andra.
• eleven ska få utlopp för sin livsglädje och sitt livsmod.
• eleven i skolan ska erbjudas utvecklingsmöjligheter inom alla kompetensområden.

En bifrost – inspirerad skola i Svedala